Rådgivning og Læring

FASTE AKTIVITETER MED RÅDGIVNING OG LÆRING

CPH Music Maker Space giver dig mulighed for at forene musik, lyd og teknologi og udvikle helt nye musikinstrumenter.
I Osramhuset tilbyder Transkulturelt Terapeutisk Team psykologisk rådgivning og behandling af etniske minoritetsunge.
Få dine meninger og budskaber ud over rampen
Her kan vi rådgive og hjælpe med kontakten til de danske myndigheder.
Vi snakker løs på dansk, engelsk, italiensk, tysk, fransk, russisk, spansk og koreansk.
Få hjælp til dine lektier på Nørrebro Bibliotek

Sider