Verdensmålene i fokus på Blågården

26.10.2020
Pædagogstuderende har de seneste uger haft fokus på FN's 17 verdensmål i et projekt i samarbejde med Blågården og Blågårds Skole.

I 2030 skal FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling være nået. De 17 mål er den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden, vedtaget af verdens stats- og regeringsledere.

Netop verdensmålene har en gruppe pædagogstuderende fra Københavns Professionshøjskole skabt fokus på de sidste par måneder i et projekt lavet i samarbejde med Korsgadehallen, Blågårdens Bibliotek og tre femteklasser fra Blågårds Skole. Projektet har haft som mål at sætte gang i samtaler om verdensmålene ved at bringe børnene på banen og få deres perspektiver med, udtrykt bl.a. i tegninger. Desuden har de studerende været ude at skabe kontakt til beboerne i området og brugerne af Korsgadehallen, som er blevet spurgt ind til deres perspektiver på de 17 verdensmål. I løbet af projektet er der blevet produceret flotte tegninger, svaret på mange spørgsmål og indsamlet udsagn fra både børn og besøgende i Korsgadehallen og på Blågårdens Bibliotek. Skoleklasserne fra Blågårds Skole er naturligvis også blevet engageret via workshops og undervisning.

Projektet endte fredag d. 23. oktober ud i en udstilling på den lille røde plads foran Korsgade 30, hvor de deltagende børn fra Blågårds Skole var inviteret til fernisering med tale, quiz og lidt leg. 

Hvis du er interesseret i, hvad verdensmålene egentlig går ud på, kan du læse om dem på verdensmaalene.dk: Hvad er FN's verdensmål for bæredygtig udvikling?