Hvordan opfatter du verden?

27.04.2016
  • ""
  • ""
Dette er emnet for Kunstvæggens udseende i Nørrebrohallen igennem maj måned

Nicole Kundera udstiller ‘Fragmenterede Illusioner’ med udgangspunkt i den verden vi befinder os i som mennesker.

Værkerne sætter fokus på, hvordan mennesket tillægger den sansede verden mening. Et værk kan således være mange ting – ikke mindst et spejl for vores egne følelser og tanker. 

Eksempelvis svanen, som går igen i mange af værkerne, har historisk set haft mange roller at spille; Alt fra en gud, en nationalfugl og et symbol på forvandling og skønhed – til en postkortkliché og kitschet brugskunst. Samtidig er svanen blot en fugl, der agerer som fugle nu engang agerer – og man kan endda også spise den!

Udstillingen ‘Fragmented Illusions’ sætter fokus på foranderlighed, flygtighed, meningsdannelse og tankemønstre - og man fordres som beskuer til at reflektere over sin egen rolle og referenceramme, i forhold til at danne mening, i den verden man befinder sig i."

For mere information kontakt Nicole Kundera her