Corona-virus

Vær opmærksom på, at mange services og tilbud i Københavns Kommune er lukket eller ændret pga. corona-virus. Læs her, hvordan de forskellige områder fungerer i de næste uger, og hvordan du kommer i kontakt med os.

 

Læs mere på kk.dk/corona

 

Et godt sted at møde andre børn og forældre

05.11.2018
  • ""
Hvad siger brugerne af Osramhusets barselstilbud "Babusjkas Kaffe"? Læs med her og få svarene, som lægger vægt på det sociale og lokalet

Et godt sted at møde andre børn og forældre

Citat bruger af legestuen

Osramhuset har en større afdeling for folk på barsel og deres babyer. Afdelingen går undernavnet Babusjkas Kaffe, som har sin egen facebook-side for ikke at forstyrre for meget på Osramhusets side :): Facebook-siden har 1954 likes. 

Konkret består Babusjkas Kaffe af en legestuen der holder åbent 2 dage om ugen, babymusikhold fra 3-14 mdr. og løbende events og hold for barslende.
Legestuen har ca. 3690 årlige besøgende og på vores kurser er der ca. 1692 årlige kursister (voksne & babyer). Dertil kommer initiativer fra frivillige og private såsom Fars Klub - en frivillig legestue én gang om måneden, undervisning i babytegn og dagpleje legestuen hver fredag. 

Vi er kisteglade for alle de skønne babyer der kommer i huset med deres mor, far eller bedsteforældre! For at se om vi kan gøre det endnu bedre for jer, foretog vi hen over sommeren '18 en spørgeskemaundersøgelse. Vi ville bl.a. gerne vide mere om hvor I bor, hvad I lægger vægt på, og selvfølgelig hvad vi kan gøre bedre.

Generelt tyder svarene på at legestuen og de andre barselstilbud er meget populære tilbud, som brugerne ønsker sig flere af. Mange møder huset første gang gennem barselstilbuddene, og får derfra lyst til at deltage i flere af husets tilbud. For os har det en særlig betydning, at rigtig mange tilkendegiver, at det sociale møde med andre voksne og babyer er vigtigt, og giver dem en bedre barsel.
Tak til jer der tog jer tid til at svare :)  

Hvor bor dem der benytter legestuen:
Det viser sig at;
- 60 % bor på Nørrebro,
- 23 % i Nordvest og resten
- 17 % fordeler sig udover byen fra alt fra Frederiksberg, Østerbro, Hellerup og Indre by.
Vi synes faktisk det er meget sejt at vi på Ydre Nørrebro, har tilbud der trækker folk fra så stor en del af byen.

Hvor tit bruger de legestuen?
- 23 % (Hver 4. bruger) er faste bruger, der kommer i legestuen 1-2 gange om ugen.
- 25 % kommer der mellem 1-3 gange om måneden, og
- 38 % kommer en gang imellem.
Det tyder på at størstedelen af brugere (48 %) benytter tilbuddet relativt fast og ofte. Da vi spurgte var der desuden 10 % som var der første gang.

Kendte de Osramhuset inden?
Dette spørgsmål er interessant for os, da vi håber at legestuen er med til at gøre at flere lærer Osramhuset at kende. Her viste det sig at:
- 58 % kendte huset inden 
- 42 % ikke gjorde.
Det vil sige at legestuen facilitere rigtig mange førstegangs brugere af huset.

Hvordan hørte de om legestuen?
- 42 % hørte om det fra nogen de kender
- 27 % gennem facebook.
- 30 %  gennem vores hjemmeside (15 %) eller andre hjemmesider (15 %)
Det interessante er nok her dels at den største gruppe høre det gennem mund til mund. Det er dejligt, at vi har sted som folk anbefaler til hinanden. Det er også rart at vide hvor mange der ser det gennem facebook, da det er her vi lægger meget tid på facebook gruppen Babusjkas Kaffe, om at formidle vores tilbud. 

Hvad betyder det for dem at komme i legestuen

Jeg var ikke ensom og mit barn blev stimuleret. Vi kom ud af huset og mødte søde mennesker

Citat, bruger af legestuen.

Når vi kigger på de fine svar brugere har givet af hvorfor de benytter legestuen, så tyder det på at to aspekter er nærmest lige vigtige:
- det sociale for forældrene 
- det sociale/motoriske for babyerne.
Flere fremhævner at det er et godt sted at mødes og snakke, og at babyerne nyder at have andre at lege med. Flere nævner at det gør deres barsel nemmere og mindre ensom.
Det er vi virkelig stolte over at kunne medvirke til!

Hvad er vigtigt for dem i forhold til legestuen
Her kunne brugere angiver flere ting. Der er tre aspekter som mange er enige om er vigtige:
- 82 % angiver lokalet som vigtigt
- 82 % at det er gratis
- 87 % at der er legeredskaber til rådighed
Derudover siger 30 % at det er vigtigt at der er andre tilbud til barselende såsom førstehjælpskursus mv. Flere fremhæver at der er rent og pænt.

Har de deltaget i Osramhusets andre tilbud?
- 90 % siger at de har gjort, gør eller planlægger at gøre det.
- 41 % deltager på et hold eller et event.
- kun 10 % at det ikke er relevant.
Det er virkelig skønt at legestuen danner grundlag for at brugerne bruger husets andre tilbud. 

Hvad kan være bedre:
- 36 % nævner at de ønsker sig flere hold eller aktiviteter for målgruppen.
- 27 % ønkser bedre udluftning eller rengøring
- 17 % vil rigtig gerne have at legestuen holder længere åbent og at der kom nye legesager
- 13 % ønsker bedre forhold for kaffe
- Der er flere der svare at det er tilfredse.

Det er fedt at vide, at der er efterspørgsel på flere hold og flere åbningstider, det vil vi undersøge nærmere.
Det med udluftning beklager vi, og tager en snak med driften om. Det skal siges at når I er 50 babyer og voksne i lokalet med bleer og babymad, så er det nok svært for udluftningen at følge med. I er altid velkomne til at åbne døren.
Vi kan se at flere og flere bruger vores café inden ved siden af, Garagen. Derudover er I altid velkomne til at bruge det lille tekøkken.
Efter sommerferien fulgte vi op på det med legesager og skaffede nye bøger og BoBles motorikustyr. 

Bag om undersøgelsen - Hvordan har vi gjort?  

Undersøgelsen blev foretaget online og via skilte i legestuen henover sommeren og efteråret 2018. Vi bad brugerne besvare 8 spørgsmål. Undersøgelsen kan ikke siges at være repræsentativ, men giver alligevel et godt billede af legestuen PT. Ovenfor har vi gennemgået svarene ud fra en analyse foretaget den 5. nov. 2018.