Anlægsarbejde på Den Røde Plads

27.02.2018
Belægningen på Den Røde Plads udskiftes

Teknik- og Miljøforvaltningen udskifter belægningen på Den Røde Plads mellem Nørrebrogade og Mimersgade. Udskiftningen sker, fordi den nuværende belægning er for glat i vådt føre, og fordi farverne er falmede.
Belægningen anlægges i etaper for at undgå at afspærre hele pladsen på samme tid, og der vil derfor altid være dele af pladsen som kan bruges til ophold og arrangementer. Cykelstien henover pladsen vil være farbar i hele perioden.

Anlægsperiode: februar til november 2018

Læs mere om udskiftningen af belægningen på Den Røde Plads i dokumenterne herunder.