Institutioner

FASTE AKTIVITETER FOR INSTITUTIONER

Daginstitutioner er altid velkomne til at bruge biblioteket – også i den selvbetjente åbningstid
Et kunstprojekt for 2 børnehaver på Ydre Nørrebro
Kultur N inviterer til gratis børnekultur onsdag og torsdag formiddag for daginstitutioner og indskolingen.
Kom og rim med os på biblioteket og hør historien om Gubbe Gammelsen og hans kat.
Kom og vær med i Osramhuset planteskole og udforsk de spændende fisk og planter som bor her