Institutioner

FASTE AKTIVITETER FOR INSTITUTIONER

Et kunstprojekt for 2 børnehaver på Ydre Nørrebro
Kom og vær med i Osramhuset planteskole og udforsk de spændende fisk og planter som bor her
Daginstitutioner er altid velkomne til at bruge biblioteket – også i den selvbetjente åbningstid