Udstilling for børn om natur, læring og kreativitet

  • Naturnysgerrig KBH
16 dec

Dato

16.12.2018, 15:00 til 18:00
Gratis
Naturnysgerrig KBH inviterer til udstilling og naturværksted i Osramhuset

ENGLISH BELOW

UDSTILLING FOR BØRN OM NATUR, LÆRING OG KREATIVITET
Naturnysgerrig KBH inviterer til afslutningsudstilling d. 16. december! På dagen kan du prøve elementer fra de tre foregående værksteder om vandets skjulte væsener, insekternes verden og kroppen i byen. Samtidig kan du opleve de mange flotte og kreative produkter, som er udformet af børnene, der har deltaget i Naturnysgerrig KBH. Alle vil derudover få mulighed for at prøve kræfter med nye spændende emner - mere info følger på Facebook

VIL DU VÆRE MED?
Alle børn mellem 6-12 år kan være med til Naturnysgerrig KBHs udstilling, men de skal have mindst en forælder eller voksen med. Arrangementet er gratis.

HVAD ER NATURNYSGERRIG KBH?
Naturnysgerrig KBH er et nyt naturformidlingsintiativ på Nørrebro, der siden september har givet børn mulighed for at lære om natur på en jordnær og anderledes måde. Under temaet "Mig og Bynaturen" inviterede vi i efteråret 2018 til tre gratis workshops, hvor nysgerrige børn lærte om natur samtidig med, at de lavede noget kreativt. Nu slutter vi af med et brag af en udstilling, hvor børnene kan fejre de ting, de har lært og vise deres kreative produktioner frem!

Naturnysgerrig KBHs mål er at skabe et sjovt og lærerigt alternativ til den klassiske naturformidling, som for eksempel kan opleves i skolerne. Dette gør vi ved at inddrage kreative værktøjer og lade børnenes nysgerrighed stå i centrum for undervisningen i vores forskellige værksteder. Temaerne og undervisningen udformer vi i samarbejde med studerende eller nyuddannede inden for naturvidenskab og/eller pædagogik, der brænder for at formidle deres fag på anderledes måder. Projektet er støttet af Sharingcph fra Københavns Kommune, Bioteket og Osramhuset på Nørrebro.

 

ENGLISH

EXHIBITION FOR CHILDREN ABOUT NATURE, LEARNING AND CREATIVITY
Naturnysgerrig KBH invites you to our closing exhibition on December 16th! During the day you can try elements from the three previous workshops about the hidden life under the water, the world of insects and how to use the body in the city. You can also experience the many beautiful and creative products made by the children who have participated in Naturnysgerrig KBH. Everyone will also have the opportunity to try out new exciting workshops.

WANT TO PARTICIPATE?
All children between 6-12 years can join the workshop, but they must have at least one parent or grownup with them. The event is free.

WHAT IS NATURNYSGERRIG KBH?
Naturnysgerrig KBH is a new initiative at Nørrebro allowing children to learn about nature in a down-to-earth and creative way. Under the theme "The Urban Nature and I", we invite all curious children to join us in three free workshops where they can learn about nature while doing something creative. Our grand finale will be the exhibition where the children can celebrate the things they have learned and showcase their creative productions.

Naturnysgerrig KBH's goal is to create a fun and informative alternative to classical teaching on nature and natural science, as experienced in many schools. We do this by incorporating creative tools and by placing the children's curiosity at the heart of our various workshops. The themes and workshops are designed in collaboration with students or new graduates from schools on science and / or education who are passionate about teaching on nature in alternative ways. The project is supported by Sharingcph from the City of Copenhagen, Bioteket and Osramhuset at Nørrebro.