Afsluttende seminar for projektet Ord til Mor

15 jun

Dato

tir. 15. jun. kl. 09.30 til kl. 15.00
Gratis
Dansekapellet, Blågårdens Bibliotek og Osramhuset inviterer til seminar om projektet Ord til Mor. Oplev bl.a. Dorthe Bleses og Helle Winther

Ord til Mor er et projekt med fokus på tidlig sprogstimulering i flersprogede familier. Projektet er støttet af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske lærecentre.
Gennem 2 år har vi udviklet et nyt koncept som kombinerer bevægelse og sprogstimulering med fokus på mor-barn relationen. Vi har gennemført mere end12 forløb blandt andet i boligsociale indsatser, idrætshaller, biblioteker og kulturhuse.

Kom og hør om konceptet, vores erfaringer og teoretiske perspektiver v. sprogforsker Dorthe Bleses og PHD i bevægelse Helle Whinter. Moderator på dagen er konsulent Lisbet Vestergaard.

Program 9. juni i Dansekapellet

> Kl. 09.30 Kaffe
> Kl. 10.00 Velkomst v. styregruppen og Konsulent Lisbet Vestergaard
>  Kl. 10.10 Bevæggrunde og erkendelser v. Lisbet Vestergaard
> Kl. 10.40 Konceptet Ord til Mor v. udviklerne, grafisk facilitator Sofie Bay og leder af Dansestudiet Århus, Lisbet Kokholm Nør

> Kl. 11.10 Kort pause

> Kl. 11.25 Kroppens sprog - et modersmål. Et indblik i teorien bag Ord til Mor ved lektor på institut for Idræt og ernæring på KU, Helle Winther
> Kl. 12.15 Frokost

> Kl. 13.00 Barnets tidlige sprog v. professor og leder af Center for Børnesprog, Dorthe Bleses
> Kl. 13:50 Spørgesaloner – i grupper efter interesse
> Kl. 14.40 Opsamling ved Lisbet Vestergaard
> Kl. 15.00 Farvel og tak

Seminaret er gratis og henvender sig især til bibliotekarer, bolig sociale medarbejdere, sprogvejledere m.fl. med interesse for en tidlig sprogindsats.
Evt. spørgsmål kan rettes til børnekulturkoordinator Marie Blædel Larsen på mail Y72i@kk.dk eller bibliotekar Dorte Rugtved på mail dorugt@kk.dk 

Om oplægsholderne og deres oplæg

 

Lisbet Vestergaard
Lisbet Vestergaard er selvstændig konsulent og har erfaring med udvikling af folkebiblioteker, earer early literacy og børns læselyst fra blandt andet Slots- og Kulturstyrelsen og Københavns Biblioteker. ly Lisbet har stået for evalueringen af Ord til mor og fungeret som faglig sparringspartner i
udviklingen og gennemførslen af projektet.
Oplægget ”Om Ord til mor: Bevæggrunde og erkendelser” Lisbet giver et indblik i projektets
grundideer og metodevalg. Derefter præsenterer hun de vigtigste pointer fra evalueringen og
perspektiverer projektet til andre, tværfaglige indsatser med fokus på sprogstimulering,
netværksdannelse og kultur.

 

Lisbet Kokholm Nør
Lisbet Nør er medejer af Dansestudiet Aarhus og har en lang dansekarriere bag sig som udøvende danse, koreograf og underviser. Hun har afholdt adskillige events og ledet mange store danseprojekter, både nationalt og internationalt. De senest år har hun fungeret som konceptuddanseprojekter, konceptudvikler samt kunstnerisk og faglig konsulent indenfor dans og bevægelse. Hun har yderligere en vikler 3årige Bachelor i psykomotorik og afspænding.
Sofie Bay har læst dansk tegnsprog og er uddannet lærer. Hun har arbejdet med døve børns sprogudvikling og tryghed i eget sprog. Sofie er efterfølgende uddannet grafisk facilitator og har de seneste år arbejdet med at udvikle visuelle redskaber til undervisning. Hun arbejder nu som uddannelsesvejleder og udvikler koncepter til visuel vejledning.
Oplægget ”Konceptet Ord til Mor” Lisbet og Sofie fortæller om konceptet Ord til Mor og hvordan man gennem øvelser kan motivere og understøtte det lille barns lyst til at kommunikere gennem leg og bevægelse. Oplægget byder på praktiske øvelser.

Helle Winther
Helle Winther er lektor Ph.d. ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet Leder af faggruppen for dans og forskningsgruppen, Krop, læring og social forandring. Hun er desuden
eksamineret danse- og kropspsykoterapeut og uddannet i Heartfulness. Helle underviser og forsker i dans, bevægelsespsykologi, danseterapi og kroppens sprog i professionel praksis. Helle er desuden forfatter, og redaktør på otte bøger - monografier som antologier - og har publiceret et stort antal danske og internationale videnskabelige artikler. Den nyeste bog hedder Lær med kropLær kroppenpen. Helle har modtaget Gerlevprisen i 2019. Derudover har hun tidligere modtaget tre underviserpriser. Herunder en ”Harald”, prisen som årets underviser på Københavns Universitet.
Oplægget: ”Kroppens sprog - et modersmål: Børn erobrer og erfarer verden igennem kroppen.” Børn lærer, hvad der er op og ned, far og mor igennem kropslige erfaringer. De udtrykker deres nysgerrighed, kærlighed og kreativitet igennem kroppens sprog. Og udvikler deres selvfølelse igennem leg og bevægelse. Derfor kan vi også understøtte både livsvigtige tilknytningsprocesser mellem mor og barn - og børnenes sproglige udvikling igennem kroppen. Dette oplæg udformes som en foredragsworkshop med en samklang af teori, bevægelse og hverdagsnær dialog.

Dorthe Bleses
Dorthe Bleses er professor ved TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikatier Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Dorte forsker i sproglig udvikling hos børn og har blandt andet on haft fokus på betydningen af en tidlig indsats i sprogstimulering.
Oplægget ”Barnets tidlige sprog: Børn er født til at lære”. Via udforskning af verden og samvær . med andre mennesker tilegner børn sig gennem hele barndommen en række kompetencer – ikke mindst sproglige kompetencer - der gør det muligt for dem at deltage i sociale fællesskaber og forstå sig selv og den verden, de er en del af. Sproget udgør samtidig fundamentet for senere livsmuligheder. Fordi barndommen er det tidspunkt, hvor det er allernemmest at understøtte sprog, er det vigtigt at understøtte sprogtilegnelsen, allerede mens børnene er meget små. Jeg vil i oplægget beskrive mønstre i den tidlige sprogudvikling, forhold der spiller en afgørende rolle for udviklingen, og hvad forskningen kan fortælle os om, hvordan vi bedst understøtter
sprogudviklingen.