Pauline Hogstrand (SE) + Sús (PT) - Copenhagen Jazz Festival

Dobbeltkoncert i vandtårnet med en frisindet svensk bratschist/komponist og en portugisisk performer/komponist/producer og mixed-media kunstner.

Pauline Hogstrand (SE)

Pauline Hogstrand (Damkapellet, Crush String Collective), der stammer fra Piteå i det nordøstlige Sverige, er en frisindet bratschist og komponist med base i København, siden 2009. Hogstrand optræder som kunstner i forskellige konstellationer; fra barokensembler og moderne konstellationer, til fri improvisation og komponering af nye lydunivers.

Hendes soloværker implementerer komponerede strukturer i cykliske og udvidede former til forskellige instrumenter lige fra strygere, blokfløjte, slagtøjsinstrumenter og syntese, i elektroakustiske og akustiske formater. Hogstrands musik er rig inden for brugen af harmonisk og rytmisk tekstur i suggestive dynamiske bevægelser. Hendes kompositioner undersøger lydens iboende spektrale egenskaber og deres evne til at transcendere tid og rum, krop og enhed. I 2020 udgav Pauline Hogstrand sit debutalbum ‘The Enterer’ som soloartist i samarbejde med de københavnske pladeselskaber No Technique og Forlaget Kornmod.

Sús (PT)

Sús er soloprojektet af Susana Nunes, en portugisisk performer, komponist, producer og mixed-media kunstner med base i København. Hendes lyd er inspireret af portugisisk folklore, electronica og eksperimentelisme. Sús berører sager som cyklusser og relationer, sår, sorg og alkymisk-lignende overgangstilstande. Hendes intime fortællinger navigerer mod genopfindelse og dekonstruktion ved at udforske måder at komme videre på, mens hun bærer gammel viden; som at lave mad uden opskrift, men med minde om en familiekogebog. Sús dækker op til kollektiv sårbarhed på en omfavnende måde, ledende efter lys i mørket, ødelagte steder.

Arrangør: Noisy Beehive

ENGLISH

Two amazing concerts at Brønshøj Vandtårn

Pauline Hogstrand (SE)

Hailing from Piteå, the northeast of Sweden, Pauline Hogstrand (Damkapellet, Crush String
Collective) is an eclectic viola player and composer, based in Copenhagen since 2009. Hogstrand appears as an artist in various constellations; from Baroque ensembles and contemporary sceneries, to free improvising and composing new universes of sound. Her solo works implement composed structures in cyclic and extended forms for varied instrumentations ranging from strings, recorder, pipes, percussive instruments and synthesis, in electroacoustic and acoustic formats. Hogstrand’s music is rich within the use of harmonic and rhythmic texture in suggestive dynamic motions. Her compositions explores the inherent spectral properties of sound and their ability to transcend time and space, body and unitary. In 2020 Pauline Hogstrand released her debut album ‘The Enterer’ as a solo artist, in collaboration with the Copenhagen based labels No Technique and
Forlaget Kornmod.

Sús (PT)

Sús is the solo project of Susana Nunes, a Portuguese performer, composer, producer and mixed-media artist based in Copenhagen.
Her sound inhabits the suburbs of pop, in an unnamed district surrounded by folklore, electronica and experimentalism.
Süs touches matters like cycles and relations, wounds, grief and alchemic-like transitional states. Her intimate narrative navigates towards reinvention and deconstruction by exploring ways of moving forward while carrying ancient knowledge; as if cooking without a recipe but with the reminiscence of a family cookbook. Sús sets the table for collective vulnerability in a nurturing manner, while looking for light in dark, broken places.

Kontakt

Brønshøj Vandtårn

Brønshøjvej 29

2700 Brønshøj

Døre kl 19 / Show kl 20
Billet i forsalg: 80 kr. inkl. gebyr

Del med