Michael: Vi fejrer, at vi kan være her for dem, der har brug for det

tor. 11. aug. kl. 13.37

By EE8Z

0 comments
På mandag fejrer Linie 14 jubilæum. 20 år har lokalerne i Blågårdsgade været samlingssted for tidligere misbrugere og tilbudt anonym rådgivning.

Linie 14 er et værested for tidligere misbrugere. Et såkaldt clean-værested. Det vil sige, at man ikke må komme påvirket af stoffer eller alkohol, når man er her. Man mødes og drikker kaffe og snakker, og så har vi åben, anonym rådgivning. Hver mandag kommer en frivillig socialrådgiver og kan hjælpe med stort set alt: gældssanering, jobsøgning, behandling. Mange kommer forbi, men vi har også telefonisk rådgivning. Den tager jeg mig af. Der er for eksempel pårørende, der ringer og gerne vil have vejledning til, hvordan man hjælper, hvis ens barn er ude i problemer. Mange vil helst ikke blande kommunen ind i det, men vil gerne have anonym hjælp. 

Linie 14 startede før min tid, fordi man ville lave en værested, hvor der var mulighed for at holde NA-møder. Så søgte man Socialministeriet og kommunen om penge, men der var også lokale folk, der bakkede op om det. De oprettede Foreningen af Clean Narkomaner og overtog lokalerne i Blågårdsgade 14 fra Sjakket, da de flyttede ud i august 1996. Foreningen har lige siden haft ansat en daglig leder, der ofte har pædagogisk baggrund. 

Jeg har 10 års jubilæum samtidig med, at stedet har 20 års jubilæum. Jeg startede som frivillig efter selv at have været i behandling. Da jeg havde været stoffri i to år, begyndte jeg som frivillig. Jeg var uddannet pædagog, og så blev jeg vikar for hende, der var ansat tidligere, og da hun blev sygemeldt, blev jeg ulønnet leder af stedet. 

Nedskæringer går ud over aktiviteterne

Mens jeg har været her, er jeg også blevet uddannet misbrugscoach. Da den tidligere leder blev opsagt, blev jeg ansat for en toårig periode og derefter driftsansat. Jeg er den eneste ansatte, alle andre er frivillige. Mit arbejde består primært i at søge penge fra forskellige puljer og fonde til aktiviteter. I de 10 år, jeg har været her, har der været nedskæringer stort set hvert år. Tidligere havde vi penge til at lave aktiviteter, for eksempel madklubber, fisketure og kanoture, men det har vi ikke penge til nu. Vi skal selv ud og søge penge til forskellige arrangementer, men det er et stort arbejde at finde de rigtige puljer. Men vi kan melde os til aktiviteter gennem Landsforeningen af Væresteder. 

Vi får puljemidler fra Socialministeriet og §18-midler fra Københavns Kommune til driften. Vi har fået 385.000 kr. i år fra Københavns Kommune - det er næsten en halvering af, hvad vi fik, da vi startede - og det er ikke mange penge for et værested, der ligger midt i København og har åbent alle hverdage og har brugerstyrede aktiviteter i weekenden og i aftnerne. Vi har et sted mellem 30 og 75 brugere om dagen og en kæmpe brugerflade af folk, der kommer en gang i mellem. Men vi er glade for at ligge i Blågårdsgade. Det er lige midtpunktet.

Da Linie 14 forrige år var lukningstruet, havde vi indsamling blandt brugerne og fik samlet 55.000 kr. ind. Der kom også penge ind fra tidligere brugere af stedet, som nu har arbejde eller eget firma. Hvis du gerne vil støtte Linje 14, så kan du henvende dig i Blågårdsgade. Vi tager rigtig gerne imod donationer. 

Et sted for nye venskaber

Linie 14 betød rigtig meget for mig, da jeg selv begyndte at komme her efter min behandling. Jeg mødte nye mennesker. Mange har kun relationer, der er aktive misbrugere, når de er færdige med deres behandling, og så må du skifte alle ud. Jeg flyttede selv fra Århus til København efter endt behandling og havde stort set kun de relationer, som jeg havde mødt under behandlingen. Men her mødte jeg nye mennesker, som var eller havde været i samme situation som mig. 

Nogle har været stoffrie over 20 år og kommer her stadig næsten dagligt. Selvom der bliver holdt NA-møder andre steder også, så er fordelen ved Linie 14, at du kan komme fra morgenstunden og hænge ud både før og efter mødet.

Når vi holder jubilæum på mandag, så fejrer, at det er lykkes at holde stedet åbent så længe, og at vi kan være her for alle dem, der har brug for at komme her. Men på grund af nedskæringerne er det kun med støtte fra Nørrebro Lokaludvalg, vi kan holde jubilæum. 

Der er åbent hus fra 9.30-16, hvor folk kan komme ind og høre om, hvad der foregår i Linie 14. Jeg vil være her, socialrådgiveren, nogle fra bestyrelsen og gamle brugere. Der er rundstykker og kaffe og lidt frokost, som vi har fået doneret. Borgerrepræsentationen er også inviteret, og vi håber på, de kommer. Lokalavisen og Politiken er også inviteret.

Tilføj kommentar