Anders: Mere Hjalmar Söderberg

tor. 28. maj. kl. 14.22

By EE8Z

0 comments
Jeg har tidligere råbt højt om "Doktor Glas" af Hjalmar Söderberg og har følt mig nødsaget til at dykke videre ned i hans forfatterskab

Og jeg ikke har fortrudt efter læsningen af "Martin Bircks ungdom", en stærkt selvbiografisk roman fra 1901. 

Historien følger digterspiren Martin Birck fra lille dreng til voksen mand. Igen undersøges drømmene og seksualiteten i en fremragende stram misundelsesvækkende prosa. Det er rystende hvor moderne Söderberg var og respektindgydende hvor tydeligt han beskriver mennesket.

Fra romanen.

"Paa den maade gik det til, at Martin traadte ud i livet uden nogen anden tro end den, at han ville vokse og ældes og dø som et træ på marken, som hans fader før ham, og at den grønne jord, som han saa med sine egne øjne, var hans eneste hjem i verdenerne og det eneste rum, hvori det var ham givet at leve og virke. Og blandt de mange drømme, han digtede om sit liv var ogsaa den, at han ville blive et stort og smukt træ ved vejen og grønnes rigt og skænke svalhed og læ ril mange. Han ville skabe lykke og skønhed omkring sig og jage vildfarelserne paa flugt; og han ville tale og skrive, saa at alle straks maatte indse, at han havde ret, ganske vist var han ikke helt sikker paa, at sandheden i og for sig kunne skabe lykke; men historien havde lært ham, at vildfarelsen skabte ulykke og forbrydelse. som farsoter var de forskellige religioner draget frem over verdenen, og han blev næsten maalløs, naar han tænkte paa al den ødelæggelse, hvormed kristendommen havde tegnet sin vej gennem tiderne og folkeslagene. men han havde fuld tiltro til, at dens dage nu var talte. Han mente at kunne mærke, at han levede i gryet til en ny tid, og han ville være med til, i tanke og digt, at bane vej for det, som skulle komme."

Tilføj kommentar