Til foreninger og brugere af Støberiets lokaler

Info om de nye Covid-19-restriktioner på vores institutioner

Kære alle foreninger og brugere af Støberiets lokaler og faciliteter på Blågårds Plads, Korsgade 30 og Kapelvej 44

Læs venligst følgende vedrørende de nye Covid-19 restriktioner på vores institutioner grundigt. Det er jeres ansvar som aktivitetsholdere og en forudsætning for, at I kan afholde aktiviteter hos os, at de til en hver tid gældende retningslinjer overholdes konsekvent. Det er også jeres ansvar at videreformidle til jeres deltagere.

Krav om forsamlingsforbud og mundbind gælder kulturaktiviteter og aftenskolevirksomhed. Der skal bæres mundbind fra indgang til udgang, og man må max være 10 personer (50 op til og med 21 år)

All øvrige retningslinjer omkring værnemidler, antal m2 per person, afstand osv. er uændrede og indskærpede.

Forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet blev mandag sænket til 10 personer, inklusiv evt. instruktør, underviser m.m.

Ved arrangementer hvor alle deltagere er siddende med ansigtet vendt i samme retning og på stolerækker (”biografopstilling”) med min. 1 m. afstand mellem hver stol, er retningslinjerne uændrede. Her gælder det tidligere fastsatte maxantal i respektive lokaler/sale. Ved sådanne arrangementer skal man dog være særlig opmærksom på pludselig opståede forsamlinger umiddelbart før arrangement (f.eks. kødannelse ved dør), ved pauser (f.eks. gruppedannelser ved toiletter) og ved afslutning (kø og sammenstimlen ved dør). Her er det også jeres ansvar som aktivitetsholdere, at der bliver taget forsvarligt hånd om sådanne situationer og at de gældende retningslinjer overholdes

Krav om mundbind

Der er krav om mundbind fra torsdag d. 29 oktober på vore institutioner. Kravet gælder ikke under udøvelse af idræt, omklædning og bad, samt når man sidder ned til et arrangement.

Mundbindet kan fjernes, hvis situationen kræver det, f.eks. hvis man skal spise eller drikke, tale med folk, der skal mundaflæse samt ved identifikation fra f.eks. politiet. Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig.

Et mundbind må ikke føre til betydeligt ubehag for bæreren eller påvirke funktionsevnen, og skal som udgangspunkt kun bruges af personer, der selv kan tage det af og på, og hvor det kan slutte tæt til ansigtet.

Følgende personer kan undtages for anbefalingerne om brug af mundbind:

  • Børn under 12 år.
  • Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau.
  • Personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir
  • Personer som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind.

Nyhedsbrev

Vi opfordrer alle foreninger til at tilmelde sig Københavns Kommunes nyhedsbrev, så I kan få informationer hurtigst muligt. 

Generelle informationer om corona-restriktioner i KFF kan læses på www.kk.dk. Kultur, fritid og brug af byen - sådan gør vi under corona-virus.