Mere Musik til Byens Børn

Osramhuset er lokal tovholder for projektet Mere Musik til Byens Børn.

Projektet finder sted i alle bydele i København i forskellige udformninger. Indsatserne gennemføres med henblik på at sikre, at mange flere børn i København fremadrettet får mulighed for at deltage i frivillig musikundervisning i forskellige former. Særligt fokuseres der på at fremme, at alle børn i hele byen, herunder at børn fra mindre ressourcestærke hjem, deltager i tilbud om frivillig musikunder¬visning.

På Nørrebro står Osramhuset bagved gratis musikundervisning i Osramhuset, Fritidscenter Ydre Nørrebro og ungdomsklubben First Floor. Vi samarbejder med Goldsmiths Musikakademi om børnekor på Blågård Skole.

Mere Musik til Byens Børn er i tråd med Osramhusets målsætning om at kreativ og mangfoldigt fritidsliv på Nørrebro for alle børn.