Læs mere om genåbning af Nørrebrohallen den 9. juni 2020 herunder

For at flest muligt kan bruge vores faciliteter vil vi i en overgangsperiode holde bade- og omklædningsfaciliteter lukkede.

Du vil derfor skulle klæde om hjemmefra. 
Bemærk også, at der er en begrænsning på, hvor mange personer, der må benytte faciliteterne samtidig. Maksimum antal fremgår i det enkelte lokale. 
Er du forælder til et barn, der dyrker foreningsidræt, håber vi at kunne overtale dig til ikke at kigge på, da du tæller med i maksimum antal personer. Du kan hente dit barn ved indgangen, når undervisningen er slut.

I Nørrebrohallen tager vi følgende tiltag for at du kan færdes sikkert således at vi formindsker risiko for smittespredning af Covid-19. 

  • Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring og desinfektion 
  • Der vil være dispensere med håndsprit ved indgangen, udgangen og ved alle toiletter 
  • Vi anbefaler, at man holder afstand og udviser hensyn til hinanden og stedets medarbejdere
  • Vi opsætter skiltning med oplysninger om generelle sikkerhedsregler
  • Alle kontaktpunkter (steder med hyppig berøring) rengøres hver 5. time med vand og sæbe eller sprit
  • Medarbejderne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.
  • Hvis du udviser symptomer på Covid-19 beder vi dig ikke om at benytte stedet.