Klubber

I Emdrupparken er der overordnet set 2 store brugere: KFUM og Holbergskolen

KFUM og Holbergskolen

KFUM's centralforening er paraplyforening med klubber for de forskellige sportsgrene.

KFUM-klubber som benytter Emdrupparken: