Gradvis genåbning af Støberiet

Mandag d. 8. juni begynder en gradvis genåbning af kulturhuset Støberiet. Her på siden kan du læse om, hvordan det kommer til at foregå.

Vi har ventet længe, men nu kan vi endelig begynde at genåbne kulturhuset Støberiet! 

På Støberiet tager vi alle nødvendige tiltag og forholdsregler for, at du kan færdes sikkert i huset. Det gør vi selvfølgelig for at formindske risiko for smittespredning af Covid-19. Derfor sker genåbningen af kulturhuset gradvis, og arbejdet tilrettelægges på en måde, så vi sikrer, at vi kan håndtere færden og den nødvendige rengøring og afstand.

Vi beder alle om at være med til at overholde retningslijerne, så vi kan passe på hinanden og genoptage vores samvær omkring kulturen på en sikker og tryg måde for alle.

Status på genåbning onsdag d. 10. juni 2020

 • Der vil til at starte med ikke være fri adgang til huset. Adgang til Støberiet kan indtil videre kun ske efter aftale med husets personale
 • Det er muligt at leje mødelokalet og Salen på 3. sal til møder og aktiviteter
 • Vi åbner op for bevægelsesaktiviteter onsdag d. 10. juni

I Støberiet tager vi følgende tiltag for at du kan færdes sikkert således at vi formindsker risiko for smittespredning af Covid-19:

 • Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring og desinfektion
 • Der vil være dispensere med håndsprit ved indgang, udgang og ved alle åbne lokaler
 • Vi anbefaler, at man holder afstand og udviser hensyn til hinanden og husets medarbejdere
 • I første omgang vil der ikke være fri adgang til huset. Færdsel i huset kræver forudgående reservation eller aftale med husets medarbejdere
 • Vi har indrettet huset sådan, at der er det bedst mulige flow med mindst mulig smittefare. Følg skilte og anvisninger
 • Alle kontaktpunkter (steder med hyppig berøring) rengøres dagligt med vand og sæbe eller sprit
 • Medarbejderne overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.
 • Hvis du udviser symptomer på Covid-19 beder vi dig ikke om at benytte kulturhuset.

Lej lokaler

Det er nu igen muligt at leje visse af vores lokaler. Det drejer sig i første omgang om mødelokalet og Salen på 3. Leje af lokalerne skal ske gennem personlig henvendelse - på www.bookbyen.dk kan du se, hvornår lokalet er ledigt, men hvis du er interesseret i at booke lokalet, eller har spørgsmål dertil, skal du sende en mail til stoeberiet@kff.kk.dk med følgende informationer:

 • hvilket lokale du ønsker at booke
 • dato og tidsrum
 • arrangementstype
 • antal deltagere
 • eventuelle spørgsmål

Skriv gerne et telefonnummer, så vi har mulighed for at ringe dig op.

Forbehold vedr. lokaleleje

Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at vi forbeholder os retten til at aflyse enhver booket og på forhånd aftalt aktivitet i huset, såfremt den ikke er i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer og vejledning vedrørende Covid-19.