Forplejning

Ishtar - De Etniske Rødstrømper kan stå for din forplejning, når du lejer lokaler i Støberiet.

Ishtar kan både levere morgenmad, frokost og anden mødeforplejning samt drikkevare. Kontakt Ishtar for at høre mere:

Ishtar – De Etniske Rødstrømper, er en socialøkonomisk virksomhed med egen bestyrelse. Ishtar har blandt andet til formål at drive et værested på Nørrebro for kvinder med anden kulturel og/eller etnisk baggrund end dansk (herefter også omtalt som indvandrerkvinder). Ishtar arbejder i institutionen for at give isolerede indvandrerkvinder et værdigt liv ved at skabe netværk og aktiviteter og på den måde forebygge og afhjælpe social isolation. Desuden er Ishtars virke med til at sikre bevarelsen og udviklingen af selvhjælpsgrupper, samværsaktiviteter og rådgivning for målgruppen.

Ishtar arbejder ud fra et non-profit princip og rummer en cateringvirksomhed og en genbrugsbutik. Ethvert overskud i Ishtars forretninger går ubeskåret til sociale formål. Vores grundlæggende formål er:

  • At styrke håbet for et godt fælles liv i Danmark - blandt andet ved at skabe kontakter mellem indvandrere og danskere med henblik på at fremme inklusionen, tolerancen og forståelsen for forskellighed samt ved at afhjælpe fordomme og stoppe enhver form for diskrimination.
  • At øge målgruppens selvværd ved at støtte denne i at udvikle egne kompetencer og bruge egne ressourcer i virksomhedens frivillige arbejde, herunder i genbrugsbutikken og ved virksomhedsarrangementer med mellemøstlig madlavning.
  • At styrke det frivillige sociale arbejde i lokalsamfundet

Enhver støtte og ethvert samarbejde med Ishtar er understøttelse af vigtige sociale formål og samtidigt en anerkendende håndsrækning til en udsat målgruppe, som igennem dette projekt arbejder for at skabe bedre rammer for alle beboere af Indre Nørrebro. Derfor hilser vi alle, der har lyst til at støtte os eller arbejde sammen med os, velkommen.

Du kan også følge vores arbejde på vores Facebook-side.  

Priser

Kande isvand    10 kr.

Flaske vand        10 kr.

Kage                    20 kr.

Kande kaffe / te  35 kr.

Øl                         20 kr.

Sodavand           15 kr.

Morgenmad   35-50 kr. (afhængigt af mængde)

Sandwich        60 kr.

Salat/ med laks eller tun   50 kr.

Salat vegetar                     40 kr.

Vi laver varmt mad efter aftale.