Brugerbestyrelsen

Københavns Kommune ønsker at der skal være en lokal Brugerbestyrelse på alle deres idrætsanlæg, så det er der også i Emdrupparken.

Brugerbestyrelsen giver brugerne indflydelse i blandt andet fordeling af tider efter gældende regler. Brugerbestyrelsen orienteres om økonomien og driften af anlægget, samt kommer med idéer til udvikling, nyanskaffelser og forbedringer både indenfor og udenfor på anlægget. Hvert år tildeles Brugerbestyrelsen nogle midler, de så selv kan beslutte hvad de vil bruge til efter gældende regler.

I Emdrupparkens Idrætsanlægs Brugerbestyrelse sidder personer fra Københavns Kommune (teamleder og teamchef m.fl.) sammen med en repræsentant fra hver af de aktiviteter/idrætsgrene som har tilhørsforhold til anlægget samt den nærliggende folkeskole som også benytter anlægget. Kommunen stiller en sekretær og referent til rådighed ved møderne.

For Emdrupparkens Idrætsanlæg betyder det en repræsentant fra hhv. KFUM’s Centralforeningen, Fodboldklubben, Tennisklubben, Håndboldklubben, Ben Hur atletik, Badmintonklubben, Minisport, Bispebjerg Spejderne samt en repræsentant fra den nærliggende Holbergskolen. Desuden sidder der en valgt formand for Brugerbestyrelsen.

Brugerbestyrelsens medlemmer i Emdrupparkens Idrætsanlæg pr. 1. januar 2015