2200 Børn & Musik – børnemusikfestival på Nørrebro

  • ""
Nørrebro står sammen om en børnemusikoplevelse ud over det sædvanlige

2200Børn & Musik er en non profit børnemusikfestival, hvor en række centrale aktører på Nørrebro er gået sammen om, at skabe en fantastisk musikoplevelse for børn. Festivalen afspejle bydelens mangfoldighed og inddrager børnene og øvrige beboere i aktivt, at være medskabere på deres egen festival med professionel musik. Ved at samles om musikken i børnehøjde, kan høj og lav, stor og lille samles om en god kulturoplevelse.

Medarrangørerne tæller både offentlige og private aktører. Festivalen inddrager børnene via skolesamarbejde, og giver derved op til 500 børn mulighed for at optræde foran et større publikum med professionelle musiker. Beboere (frivillige) inddrages via boder til festivalen og den praktiske afvikling. I 2016 deltog ca. 4000 publikum. 

Koncert i 2016 med ”Spillopperne” på Den Bemandede Legeplads HTØ, foto Anne Roesen

Hvor foregår 2200 Børn & Musik?

Festivalen løber over fire dag midt i maj og foregår på HTØ legepladsen i Hans Tavsens Park, Thorsparken og Krakas Plads. På fire dage præsenteres 12 live koncerter med professionelle musikere.

Hvem er med til at lave 2200 Børn & Musik?

Flere forskellige aktører indgår i samarbejdet omkring 2200 Børn & Musik:

Kultur N: er tovholder for projektet herunder ansvaret for den økonomiske del.  Sammen med DPA (Danske Populær Autorer) startede vi festivalen i 2011. DPA’s børnemusikudvalg er en del af projektgruppen, bidrager med økonomisk støtte og booking af musikere, samt afvikling af festivalen. 

Boligsociale indsatser: Vores Kvarter (lejerbo) og Os fra Mimerskvarter (VIBO) står for at kontakte og inddrage beboerne i de tilknyttede områder.

DJBFA (Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer): Bidrager med kontakt til musikere.

Goldsmith Akademiet: deltager med deres børnekor fra Blågård Skole.

Hellig Kors Kirken: bidrager med lokaler i tilfælde af regn, således at festivalen stadig kan afholdes.

HTØ Den bemandede legeplads: danner ramme for festivalen i de to første dage, er en del af projektgruppen, den praktiske afvikling og bidrager med kontakt til institutioner og skoler.

Lokale beboere: en stor del af festivalens afvikling er inddragelse af lokale beboere, der på den måde bliver medejere af projektet og har stor indflydelse på at skabe og opretholde den stemning, der omgiver festivalen.

Lokale folkeskoler: 0. klasser fra Blågård Skole, Nørrebro Park Skole, Rådmandsgade Skole og evt. Guldberg Skole deltager i workshops med musikere og som optrædende i dagene for festivalen.

Hvorfor 2200 Børn & Musik?

Med festivalen er vores håb at udbrede kendskabet og glæden ved musik. Vi ønsker, at alle børn fra de er små skal have lov at opleve musikken og slev få mulighed for at deltage og udtrykke sig.

Med festivalen ønsker vi at samle Nørrebro, og gøre den til en bedre og mere sammenhængende bydel. Både ved at lave arrangementer som binder folk sammen og ved at styrke arbejdsfællesskabet mellem de aktører der indgår.